top of page
Privacy Verklaring

Privacy verklaring Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG)

In deze privacyverklaring van L-Coaching wordt omschreven welke persoonsgegevens ik opvraag en gebruik en voor welke doeleinden. L-Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden?

 • Website bezoekers: IP adressen voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

 • Naam contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

 • Geslacht contactpersoon: om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

 • Naam bedrijf: om de klant te identificeren, voor mijn administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 • Adres bedrijf: om de klant te identificeren, voor mijn administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 • E-mailadres: om jou een bevestiging te sturen van de registratie op de website, om jou een factuur toe te zenden, om email nieuwsbrieven te sturen als jij je daarvoor hebt ingeschreven of om jou informatie toe te sturen.

 • Telefoonnummer: om contact met jou op te nemen bij eventuele vragen en voor het maken van afspraken.

 • Factuurgegevens: voor opleidingen/workshops/coaching, voor mijn administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 • Inhoud van eventuele (email) correspondentie, waaronder Facebook, LinkedIn en Instagram: om met jou te corresponderen.

Aan wie geeft L-Coaching mijn gegevens door?
Ik gebruik jouw gegevens alleen voor mezelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 • Leveranciers: wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van mijn website. De hosting provider host jouw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

 • Accountant/boekhouder: de gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan mijn accountant of boekhouder.

 • Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met jou kan ik genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

 • Overheidsinstanties: als ik daar wettelijk toe verplicht ben, moet ik  jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

Hoe lang bewaart L-Coaching mijn gegevens?
L-Coaching bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens: 2 jaar.

 • Persoonsgegevens gerelateerd aan het verzenden van online informatie: zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.

 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens mailcontacten bij coaching trajecten: tot 1 maand na het laatste mailcontact.

 

Geeft L-Coaching mijn gegevens door naar buiten de EER?
Nee, jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

Plaatst L-Coaching cookies?

L-Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee deze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt op grond van de wet het recht mij te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.
Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoek ik je mij dat te laten weten.

 

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met mij op via telefoonnummer 06 24 14 65 63 of via e-mail info@l-coaching.nl.

 

Kan deze privacyverklaring veranderen?
Ja. Deze privacyverklaring is opgesteld op 10 juni 2020. Ik behoud me het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zal ik je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

bottom of page